Eğitim Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemelere İlişkin Eğitimcilerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Eğitim Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemelere İlişkin Eğitimcilerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Eğitim Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemelere İlişkin Eğitimcilerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Bu araştırmanın amacı, okula zorunlu başlama yaşının 72.aydan 60.aya indirilmesi, 8 yıllık zorunlu eğitimin kaldırılarak 4+4+4 şeklinde 12 yıllık zorunlu eğitime dönüştürülmesi ve ilk 4 yıldan sonra mesleki yönlendirme yapılabilmesi gibi konularda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemelerin öğretmenler tarafından nasıl değerlendirdiğini belirlemektir.

Bilgi toplama aracı olarak nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri İstanbul ili Kartal ilçesinde, çeşitli ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerden 100 kişi ile yapılandırılmış anket, 8 kişi ile de yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde frekans ve yüzdelik değerleri hesaplanmış ayrıca içerik analizi yapılmıştır.

Temel eğitim sisteminin değiştirilmesi ve eğitim sisteminde yapılan yeni düzenlemelere ilişkin öğretmenlerden elde edilen veriler değerlendirildiğinde, öğretmenlerin tamamına yakını eğitim sisteminde yapılan bu düzenlemeleri desteklemediğini belirterek, bu düzenlemelerin eğitim sisteminde var olan sorunları gidermeyeceği gibi daha ciddi sorunlara yol açacağını belirtmişlerdir. Yapılan düzenlemelerle ilgili önerilere yer verilerek araştırma bitirilmiştir.

Uzm. Danışman Psikolog Meryem Kulaber Demirci`nin yapmış olduğu anket sonuçlarını da içeren "Eğitim Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemelere İlişkin Eğitimcilerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi" başlıklımakalesiniburaya tıklayıp indirebilirsiniz.