Atölye Çalışması (Dr. Mücahit Gültekin)

Atölye Çalışması (Dr. Mücahit Gültekin)
Atölye Çalışması (Dr. Mücahit Gültekin)

Dr. Mücahit Gültekin’in eğitimci olduğu sanal atölye çalışmamızda “LGBT” konusu ele alındı.

Dr. Gültekin, dünyada ve ülkemizde normalleştirilip yaygınlaştırılmaya çalışılan eşcinselliğin dünü ve bugününü anlattı. Siyasi ve sosyo-kültürel alt yapısını aktardı.

Hastalık tanımından çıkarılma süreci, Amerika ve Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili süreç, sahte sonuçların yayınlandığı sözde ilmi araştırmalar ve bunların finansörleri, “onur yürüyüşü” adı altında yapılan gösterilerin nasıl başladığı, eşcinsellerin lobi faaliyetleri, uluslararası ve ulusal bazda dernekleşme süreçleri, dünyada ve Türkiye’de yaygınlaşma sürecindeki stratejileri ve kullanılan metodlar, uluslararası kurumların Türkiye’deki eşcinsellere verdiği destekler, propaganda araçları, hukuki boyutu, eşcinsellerin küresel güçler tarafından kullanılması, yeni istatistiki çalışmaların yapılmasının önüne geçilmesi, eşcinselliğe karşı çalışmaların engellenmesi, eşcinselliğe sebep olan kimyasallar, akışkan kimlik konuları irdelendi.

ÖZGEÇMİŞ (Dr. Mücahit Gültekin)

1971 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğdu.Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nü bitirdi. Aynı bölümde “Davranış, Düşünce ve Duygu Kontrolü” üzerine yüksek lisans yaptı. 2004 yılında bir grup meslektaşıyla birlikte “Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler Derneği”ni kurdu. 2012 yılında danışman ve eğitimci arkadaşlarıyla birlikte Aile Akademisi Derneğinin kurucuları arasında yer aldı. Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde “Eleştirel Düşünme Becerileri” üzerine doktora yapan Gültekin’in yayınlanmış eserleri şunlardır: Psikolojik Danışma Kuramları (Alfa yay. Prof. Dr. Ersin Altıntaş ile ortak yazarlı), Okul Öncesinde Duygu ve Davranış Sorunları (Nesil yay.), Psikolojik Tehlike(Nesil yay.), Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile (Meryem Şahin ile birlikte SEKAM), Türkiye'de ve Dünyada Kadına Şiddet (Meryem Şahin ile birlikte, SEKAM), Türkiye'de Şiddet Araştırmaları (Meryem Şahin ile Birlikte, Aile ve Sos. Pol. Bakanlığı), Algı yönetimi ve Manipülasyon (Pınar Yayınları), Türkiye-ABD İlişkilerinin Psikolojisi (Pınar Yayınları) kitaplarıdır. Afyon Kocatepe Ünivesitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Gültekin, Eğitim Psikolojisi, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Kişilik Kuramları ve Bireyi Tanıma, Okulda Davranış Sorunları ve Ruh Sağlığı, Adalet Psikolojisi derslerini vermektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.